El present avís legal regula l'ús del servei de la pàgina Web d'Internet www.solucionstrama.cat, propietat de l'empresa STUDI CREATIU SD TRAMA, S.L. (d'ara endavant Trama) amb domicili en Ronda Ibèrica, 153 bis, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona. La web de Trama té com a finalitat informar dels productes, dels serveis i de les novetats que ofereix als clients actuals i també als nous usuaris.Queda prohibida la reproducció, la distribució, la comercialització i qualsevol tipus de transformació d'aquesta pàgina web. Trama rebutja la responsabilitat que es derivi de la incorrecta utilització dels continguts i es reserva el dret a fer les modificacions (eliminació o restricció total o parcial) de continguts que crea oportuns sense previ avís. Trama no es responsabilitza dels continguts de qualsevol referència externa a un altre lloc d'informació. Trama no es responsabilitza de qualsevol conseqüència directa o indirecta que pugui ocasionar l'exactitud dels continguts de la Web. L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present Web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial o d'un altre tipus amb Trama. Els preus mostrats en aquesta web no inclouen els impostos corresponents, ni les despeses d'enviament.
En compliment de la normativa de dades de caràcter personal i d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, les dades de caràcter personal aportats mitjançant l'emplenament dels formularis d'aquesta web formaran part d'un fitxer propietat de Trama. En enviar aquestes dades, l'usuari o el client dóna el seu consentiment perquè formin part d'aquest fitxer que té com a finalitat l'enviament de comunicacions de caràcter comercial o informatiu. En compliment d'aquesta llei Trama no cedirà aquestes dades a tercers ni els utilitzarà per a una altra fi del que sigui el descrit en el paràgraf anterior. El titular de les dades podrà exercitar els drets d'accés, de rectificació, de cancel.lació i d'oposició en els termes i en els terminis que estableix la Llei orgànica 15/1999, dirigint-se a: info@modatrama.com, o bé al telèfon 93 814 13 75.

Trama Design © 2009